• Cho thuê xưởng sản xuất tại xã Đất Cuốc huyện Tân Uyên rộng 15.000m2
  • Cho thuê xưởng sản xuất tại xã Đất Cuốc huyện Tân Uyên rộng 15.000m2