• Cho thuê xưởng sản xuất và kho 2.020m2 trong KCN Biên Hòa 1 Đồng Nai
  • Cho thuê xưởng sản xuất và kho 2.020m2 trong KCN Biên Hòa 1 Đồng Nai
  • Cho thuê xưởng sản xuất và kho 2.020m2 trong KCN Biên Hòa 1 Đồng Nai
  • Cho thuê xưởng sản xuất và kho 2.020m2 trong KCN Biên Hòa 1 Đồng Nai