• Cho thuê xưởng sản xuất và kho chứa hàng 4.400m2 ở Tân Uyên Bình Dương
  • Cho thuê xưởng sản xuất và kho chứa hàng 4.400m2 ở Tân Uyên Bình Dương
  • Cho thuê xưởng sản xuất và kho chứa hàng 4.400m2 ở Tân Uyên Bình Dương