• Cho thuê xưởng tại phường Tân Thới Hòa thị xã Bến Cát, Bình Dương
  • Cho thuê xưởng tại phường Tân Thới Hòa thị xã Bến Cát, Bình Dương
  • Cho thuê xưởng tại phường Tân Thới Hòa thị xã Bến Cát, Bình Dương
  • Cho thuê xưởng tại phường Tân Thới Hòa thị xã Bến Cát, Bình Dương
  • Cho thuê xưởng tại phường Tân Thới Hòa thị xã Bến Cát, Bình Dương