• Cho thuê xưởng thu mua phế liệu 800m2 ở phường Vĩnh Tân T.X Tân Uyên
  • Cho thuê xưởng thu mua phế liệu 800m2 ở phường Vĩnh Tân T.X Tân Uyên