• Cho thuê xưởng trên QL51 phường Tam Phước thành phố Biên Hòa, 1.100m2
  • Cho thuê xưởng trên QL51 phường Tam Phước thành phố Biên Hòa, 1.100m2
  • Cho thuê xưởng trên QL51 phường Tam Phước thành phố Biên Hòa, 1.100m2
  • Cho thuê xưởng trên QL51 phường Tam Phước thành phố Biên Hòa, 1.100m2