• Cho thuê xưởng trong KCN Nhơn Trạch Đồng Nai diện tích 64000m2
  • Cho thuê xưởng trong KCN Nhơn Trạch Đồng Nai diện tích 64000m2
  • Cho thuê xưởng trong KCN Nhơn Trạch Đồng Nai diện tích 64000m2
  • Cho thuê xưởng trong KCN Nhơn Trạch Đồng Nai diện tích 64000m2
  • Cho thuê xưởng trong KCN Nhơn Trạch Đồng Nai diện tích 64000m2