• Cho thuê xưởng trong KCN Mỹ Phước thị xã Bến Cát Bình Dương diện tích 28.000m2
  • Cho thuê xưởng trong KCN Mỹ Phước thị xã Bến Cát Bình Dương diện tích 28.000m2