Giới Thiệu

Kỷ niệm 78 năm “Ngày Hôi Doanh Nhân Việt Nam 10.2023“. Hành trình 02 năm Công ty TNHH MTV Qúy Lộc Vượng tham hoạt động của Tỉnh Đoàn Bình Dương cùng với Trung Tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động Trẻ tỉnh Bình Dương. Cty QLV hân hạnh có được chút thành tích nho nhỏ, là nguồn động viên to lớn để tiếp tục cống hiến vì hoạt động công tác xã hội của tỉnh Bình Dương trong thời gian tới