KCN Bà Rịa Vũng Tàu

Số lượng KCN 15


KCN Bình Dương

Số lượng KCN 39


KCN Bình Phước

Số lượng KCN 0


KCN Đồng Nai

Số lượng KCN 43


KCN Long An

Số lượng KCN 50


KCN Tiền Giang

Số lượng KCN 15


KCN TP. Hồ Chí Minh

Số lượng KCN 19