KCN An Giang

Số lượng KCN 0


KCN Bà Rịa Vũng Tàu

Số lượng KCN 15


KCN Bạc Liêu

Số lượng KCN 0


KCN Bến Tre

Số lượng KCN 0


KCN Bình Dương

Số lượng KCN 39


KCN Bình Phước

Số lượng KCN 0


KCN Cà Mau

Số lượng KCN 0


KCN Cần Thơ

Số lượng KCN 0


KCN Đồng Nai

Số lượng KCN 43


KCN Đồng Tháp

Số lượng KCN 0


KCN Hậu Giang

Số lượng KCN 0


KCN Kiên Giang

Số lượng KCN 0


KCN Long An

Số lượng KCN 50


KCN Sóc Trăng

Số lượng KCN 0


KCN Tiền Giang

Số lượng KCN 15


KCN TP. Hồ Chí Minh

Số lượng KCN 19


KCN Trà Vinh

Số lượng KCN 0


KCN Vĩnh Long

Số lượng KCN 0