• Bán 15.700m2 đất trong KCN Mỹ Phước 4 Bến Cát, Bình Dương
  • Bán 15.700m2 đất trong KCN Mỹ Phước 4 Bến Cát, Bình Dương
  • Bán 15.700m2 đất trong KCN Mỹ Phước 4 Bến Cát, Bình Dương
  • Bán 15.700m2 đất trong KCN Mỹ Phước 4 Bến Cát, Bình Dương
  • Bán 15.700m2 đất trong KCN Mỹ Phước 4 Bến Cát, Bình Dương