• Bán 20.000m2 đất trong KCN Nam Tân Uyên, P.Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 20.000m2 đất trong KCN Nam Tân Uyên, P.Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 20.000m2 đất trong KCN Nam Tân Uyên, P.Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 20.000m2 đất trong KCN Nam Tân Uyên, P.Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương