• Bán 3 lô đất xây xưởng tổng 60.355m2 ở xã Vĩnh Tân, Tân Uyên
  • Bán 3 lô đất xây xưởng tổng 60.355m2 ở xã Vĩnh Tân, Tân Uyên
  • Bán 3 lô đất xây xưởng tổng 60.355m2 ở xã Vĩnh Tân, Tân Uyên