• Bán 30.000m2 đất trong KCN Vsip 2A Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 30.000m2 đất trong KCN Vsip 2A Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 30.000m2 đất trong KCN Vsip 2A Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 30.000m2 đất trong KCN Vsip 2A Tân Uyên, Bình Dương