• Bán 61.000m2 đất xây xưởng trong cụm công nghiệp Tân Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 61.000m2 đất xây xưởng trong cụm công nghiệp Tân Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 61.000m2 đất xây xưởng trong cụm công nghiệp Tân Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 61.000m2 đất xây xưởng trong cụm công nghiệp Tân Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương