• Bán 7.400m2 đất trong KCN Bàu Bàng xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương
  • Bán 7.400m2 đất trong KCN Bàu Bàng xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương
  • Bán 7.400m2 đất trong KCN Bàu Bàng xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương
  • Bán 7.400m2 đất trong KCN Bàu Bàng xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương