• Bán/cho thuê xưởng 3.600m2 ở Tân Tiến, Bù Đốp, Bình Phước, 4 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng 3.600m2 ở Tân Tiến, Bù Đốp, Bình Phước, 4 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng 3.600m2 ở Tân Tiến, Bù Đốp, Bình Phước, 4 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng 3.600m2 ở Tân Tiến, Bù Đốp, Bình Phước, 4 tỷ