• Bán/cho thuê xưởng nhuộm 11.000m2 ở KCN Trảng Bàng, Tây Ninh, 6tr USD
  • Bán/cho thuê xưởng nhuộm 11.000m2 ở KCN Trảng Bàng, Tây Ninh, 6tr USD
  • Bán/cho thuê xưởng nhuộm 11.000m2 ở KCN Trảng Bàng, Tây Ninh, 6tr USD