• Bán/cho thuê xưởng sx nông sản 1.611m2 gần CCN Hà Mỵ, Bình Phước, 11 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng sx nông sản 1.611m2 gần CCN Hà Mỵ, Bình Phước, 11 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng sx nông sản 1.611m2 gần CCN Hà Mỵ, Bình Phước, 11 tỷ