• Bán/cho thuê xưởng XD theo yêu cầu 16.000m2 ở KCN An Phước, Đồng Nai
  • Bán/cho thuê xưởng XD theo yêu cầu 16.000m2 ở KCN An Phước, Đồng Nai
  • Bán/cho thuê xưởng XD theo yêu cầu 16.000m2 ở KCN An Phước, Đồng Nai