• Bán đất 230.000m2, xã Tân Mỹ, Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, 800.000 vnd/m2
  • Bán đất 230.000m2, xã Tân Mỹ, Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, 800.000 vnd/m2
  • Bán đất 230.000m2, xã Tân Mỹ, Đất Cuốc, Bắc Tân UyênBán đất 230.000m2, xã Tân Mỹ, Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, 800.000 vnd/m2, 800.000 vnd/m2
  • Bán đất 230.000m2, xã Tân Mỹ, Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, 800.000 vnd/m2