• Bán đất 34.000m2 ở khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung 3, Tây Ninh