• Bán đất 8.600m2 trong KCN Bình Minh, Vĩnh Long, 100 -120 USD/m2
  • Bán đất 8.600m2 trong KCN Bình Minh, Vĩnh Long, 100 -120 USD/m2