• Bán đất hoặc xây xưởng cho thuê 19.800m2 ở Tân Mỹ, Tân Uyên, 123 tỷ
  • Bán đất hoặc xây xưởng cho thuê 19.800m2 ở Tân Mỹ, Tân Uyên, 123 tỷ
  • Bán đất hoặc xây xưởng cho thuê 19.800m2 ở Tân Mỹ, Tân Uyên, 123 tỷ