• Bán đất trống 23.000m2 trong KCN Dầu Giây, Đồng Nai, 175-180 USD/m2
  • Bán đất trống 23.000m2 trong KCN Dầu Giây, Đồng Nai, 175-180 USD/m2