• Bán đất trống 25.000m2 trong KCN Phước Đông, Tây Ninh, 81 USD/m2
  • Bán đất trống 25.000m2 trong KCN Phước Đông, Tây Ninh, 81 USD/m2