• Bán đất trống 40.000m2 trong KCN Sóng Thần 3, Tân Vĩnh Hiệp,Tân Uyên, BD
  • Bán đất trống 40.000m2 trong KCN Sóng Thần 3, Tân Vĩnh Hiệp,Tân Uyên, BD
  • Bán đất trống 40.000m2 trong KCN Sóng Thần 3, Tân Vĩnh Hiệp,Tân Uyên, BD
  • Bán đất trống 40.000m2 trong KCN Sóng Thần 3, Tân Vĩnh Hiệp,Tân Uyên, BD
  • Bán đất trống 40.000m2 trong KCN Sóng Thần 3, Tân Vĩnh Hiệp,Tân Uyên, BD