• Bán đất trồng cây lâu năm 5.190m2 ở Vĩnh Tân, Tân Uyên, 2.7 triệu/m2
  • Bán đất trồng cây lâu năm 5.190m2 ở Vĩnh Tân, Tân Uyên, 2.7 triệu/m2
  • Bán đất trồng cây lâu năm 5.190m2 ở Vĩnh Tân, Tân Uyên, 2.7 triệu/m2
  • Bán đất trồng cây lâu năm 5.190m2 ở Vĩnh Tân, Tân Uyên, 2.7 triệu/m2