• Bán đất và xưởng 70.000m2 cách đường DT741 3Km, Đồng Phú, Bình Phước
  • Bán đất và xưởng 70.000m2 cách đường DT741 3Km, Đồng Phú, Bình Phước
  • Bán đất và xưởng 70.000m2 cách đường DT741 3Km, Đồng Phú, Bình Phước
  • Bán đất và xưởng 70.000m2 cách đường DT741 3Km, Đồng Phú, Bình Phước