• Bán đất xây xưởng 52.741m2 ở phường Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán đất xây xưởng 52.741m2 ở phường Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán đất xây xưởng 52.741m2 ở phường Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán đất xây xưởng 52.741m2 ở phường Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương