• Bán đất/xưởng khuôn viên 5.083m2 ở mặt tiền Long Nguyên, Bàu Bàng, BD
  • Bán đất/xưởng khuôn viên 5.083m2 ở mặt tiền Long Nguyên, Bàu Bàng, BD
  • Bán đất/xưởng khuôn viên 5.083m2 ở mặt tiền Long Nguyên, Bàu Bàng, BD