• Bán hoặc cho thuê đất 20.000m2 ở KCN Hố Nai 3, Đồng Nai, 19.000d/m2