• Bán hoặc cho thuê xưởng KV 3.616m2 ở Thiện Tân, Vĩnh Cửu, ĐN, 21 tỷ
  • Bán hoặc cho thuê xưởng KV 3.616m2 ở Thiện Tân, Vĩnh Cửu, ĐN, 21 tỷ
  • Bán hoặc cho thuê xưởng KV 3.616m2 ở Thiện Tân, Vĩnh Cửu, ĐN, 21 tỷ
  • Bán hoặc cho thuê xưởng KV 3.616m2 ở Thiện Tân, Vĩnh Cửu, ĐN, 21 tỷ
  • Bán hoặc cho thuê xưởng KV 3.616m2 ở Thiện Tân, Vĩnh Cửu, ĐN, 21 tỷ