• Bán nhà kho KV 15.300m2 trong KCN Bình Minh, Vĩnh Long, 48.4 tỷ
  • Bán nhà kho KV 15.300m2 trong KCN Bình Minh, Vĩnh Long, 48.4 tỷ
  • Bán nhà kho KV 15.300m2 trong KCN Bình Minh, Vĩnh Long, 48.4 tỷ