• Bán nhà xưởng 1.700m2 ở Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, BD, giá 25 tỷ đồng
  • Bán nhà xưởng 1.700m2 ở Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, BD, giá 25 tỷ đồng
  • Bán nhà xưởng 1.700m2 ở Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, BD, giá 25 tỷ đồng
  • Bán nhà xưởng 1.700m2 ở Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, BD, giá 25 tỷ đồng