• Bán nhà xưởng 392m2 ở Đông Chiêu, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, 9 tỷ
  • Bán nhà xưởng 392m2 ở Đông Chiêu, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, 9 tỷ
  • Bán nhà xưởng 392m2 ở Đông Chiêu, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, 9 tỷ
  • Bán nhà xưởng 392m2 ở Đông Chiêu, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, 9 tỷ