• Bán nhà xưởng khuôn viên 3.052m2 trong KCN Đức Hòa 3, Long An, 30 tỷ
  • Bán nhà xưởng khuôn viên 3.052m2 trong KCN Đức Hòa 3, Long An, 30 tỷ
  • Bán nhà xưởng khuôn viên 3.052m2 trong KCN Đức Hòa 3, Long An, 30 tỷ