• Bán nhà xưởng KV 4.516m2 ở Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương, 42 tỷ
  • Bán nhà xưởng KV 4.516m2 ở Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương, 42 tỷ
  • Bán nhà xưởng KV 4.516m2 ở Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương, 42 tỷ
  • Bán nhà xưởng KV 4.516m2 ở Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương, 42 tỷ
  • Bán nhà xưởng KV 4.516m2 ở Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương, 42 tỷ