• Bán nhà xưởng sản xuất gỗ 5.618m2 ở An Điền, Bến Cát, BD, 40.5 tỷ
  • Bán nhà xưởng sản xuất gỗ 5.618m2 ở An Điền, Bến Cát, BD, 40.5 tỷ
  • Bán nhà xưởng sản xuất gỗ 5.618m2 ở An Điền, Bến Cát, BD, 40.5 tỷ
  • Bán nhà xưởng sản xuất gỗ 5.618m2 ở An Điền, Bến Cát, BD, 40.5 tỷ