• Bán nhà xưởng sản xuất gỗ KV 7.000m2 ở Tân Uyên, BD, giá 70 tỷ
  • Bán nhà xưởng sản xuất gỗ KV 7.000m2 ở Tân Uyên, BD, giá 70 tỷ
  • Bán nhà xưởng sản xuất gỗ KV 7.000m2 ở Tân Uyên, BD, giá 70 tỷ
  • Bán nhà xưởng sản xuất gỗ KV 7.000m2 ở Tân Uyên, BD, giá 70 tỷ