• Bán xưởng gỗ palle 2.020m2 Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương, giá 16 tỷ
  • Bán xưởng gỗ palle 2.020m2 Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương, giá 16 tỷ
  • Bán xưởng gỗ palle 2.020m2 Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương, giá 16 tỷ
  • Bán xưởng gỗ palle 2.020m2 Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương, giá 16 tỷ
  • Bán xưởng gỗ palle 2.020m2 Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương, giá 16 tỷ