• Bán xưởng khuôn viên 1.327m2 ở Phú Hòa, Thủ Dầu Một, 6.2 tỷ
  • Bán xưởng khuôn viên 1.327m2 ở Phú Hòa, Thủ Dầu Một, 6.2 tỷ
  • Bán xưởng khuôn viên 1.327m2 ở Phú Hòa, Thủ Dầu Một, 6.2 tỷ
  • Bán xưởng khuôn viên 1.327m2 ở Phú Hòa, Thủ Dầu Một, 6.2 tỷ
  • Bán xưởng khuôn viên 1.327m2 ở Phú Hòa, Thủ Dầu Một, 6.2 tỷ