• Bán xưởng khuôn viên 820m2 ở QL13 Lai Hưng, Bàu Bàng, BD, 14 tỷ
  • Bán xưởng khuôn viên 820m2 ở QL13 Lai Hưng, Bàu Bàng, BD, 14 tỷ
  • Bán xưởng khuôn viên 820m2 ở QL13 Lai Hưng, Bàu Bàng, BD, 14 tỷ
  • Bán xưởng khuôn viên 820m2 ở QL13 Lai Hưng, Bàu Bàng, BD, 14 tỷ