• Bán xưởng KV 6.000m2 trong KCN VSIP 1, Bình Dương, 3.5 triệu USD
  • Bán xưởng KV 6.000m2 trong KCN VSIP 1, Bình Dương, 3.5 triệu USD
  • Bán xưởng KV 6.000m2 trong KCN VSIP 1, Bình Dương, 3.5 triệu USD
  • Bán xưởng KV 6.000m2 trong KCN VSIP 1, Bình Dương, 3.5 triệu USD
  • Bán xưởng KV 6.000m2 trong KCN VSIP 1, Bình Dương, 3.5 triệu USD