• Bán xưởng mới xây KV 11.000m2 trong KCN Protrade, Bình Dương, 55 tỷ
  • Bán xưởng mới xây KV 11.000m2 trong KCN Protrade, Bình Dương, 55 tỷ
  • Bán xưởng mới xây KV 11.000m2 trong KCN Protrade, Bình Dương, 55 tỷ
  • Bán xưởng mới xây KV 11.000m2 trong KCN Protrade, Bình Dương, 55 tỷ