• Bán xưởng sản xuất 500m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, 7.7 tỷ
  • Bán xưởng sản xuất 500m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, 7.7 tỷ
  • Bán xưởng sản xuất 500m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, 7.7 tỷ