• Bán xưởng sản xuất keo dán 9.037m2, Thuận An, Bình Dương, 8,5 triệu/m2
  • Bán xưởng sản xuất keo dán 9.037m2, Thuận An, Bình Dương, 8,5 triệu/m2
  • Bán xưởng sản xuất keo dán 9.037m2, Thuận An, Bình Dương, 8,5 triệu/m2
  • Bán xưởng sản xuất keo dán 9.037m2, Thuận An, Bình Dương, 8,5 triệu/m2