• Bán xưởng sản xuất may mặc 1.338m2 ở Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
  • Bán xưởng sản xuất may mặc 1.338m2 ở Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
  • Bán xưởng sản xuất may mặc 1.338m2 ở Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
  • Bán xưởng sản xuất may mặc 1.338m2 ở Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương