• Bán xưởng sản xuất thực phẩm KV 9.900m2 ở KCN VSIP 2A, Bình Dương
  • Bán xưởng sản xuất thực phẩm KV 9.900m2 ở KCN VSIP 2A, Bình Dương
  • Bán xưởng sản xuất thực phẩm KV 9.900m2 ở KCN VSIP 2A, Bình Dương
  • Bán xưởng sản xuất thực phẩm KV 9.900m2 ở KCN VSIP 2A, Bình Dương