• Bán xưởng sx cơ khí khuôn viên 8.177m2 phường An Phú, Thuận An, BD
  • Bán xưởng sx cơ khí khuôn viên 8.177m2 phường An Phú, Thuận An, BD
  • Bán xưởng sx cơ khí khuôn viên 8.177m2 phường An Phú, Thuận An, BD
  • Bán xưởng sx cơ khí khuôn viên 8.177m2 phường An Phú, Thuận An, BD